Page 4 - Carolines Kök -- Sortimentsbroschyr
P. 4

VI JOBBAR MED MATHANTVERK!


       Carolines Kök – den lilla matfabriken      Kortare ingrediensförteckningar,
       Vi är den lilla matfabriken i Nacka strax utanför  färre tillsatser och E-nummer
       Stockholm. Här har vi lagat modern husmanskost  Vi har som mål att våra ingrediensförteckningar
       sedan 2002. Vi är noga med kvalitet och äkthet  skall bli kortare och kortare. Vi vill minska tillsat-
       och vi jobbar kontinuerligt med förbättringar.  serna i vår mat och göra våra innehållsdeklaratio-
                                ner så enkla och transparanta som möjligt.
       God smak
       Smaken är det viktigaste, det ska smaka lika gott  Mathantverk i vår fabrik
       som hemlagat. Vi fokuserar intensivt och jobbar  Hur man lagar maten är avgörande för hur maten
       kontinuerligt med uppgraderingar och produktut- ser ut och smakar. Vi lagar mat som hemma men
       veckling för att vår mat ska smaka ännu bättre.  i större grytor och det ska smaka lika gott som
                                hemlagat.
       Svenska & finska råvaror
       Råvaror från Sverige och Finland betyder oftast  Miljövänliga förpackningar
       bättre råvaror. Bra djurvälfärd, kortare transporter  Vi jobbar kontinuerligt med att ta ett ökat ansvar
       och högre kontroll. Det gillar vi på Carolines Kök  och strävar efter att bli ännu mer miljövänliga.
       men också konsumenten.              Vår form för våra en-portionsrätter tillverkas
                                i 80% återvunnen plast. Våra formar för våra
       Råvaror som är äkta               fler-portionsrätter är tillverkade i papper, en
       Vi använder oss av råvaror som uppfattas som   förnybar och miljövänlig resurs som enkelt kan
       äkta, t.ex. grädde och smör. Råvaror som ofta är  återvinnas.
       smakbärare och ger en godare slutprodukt.

       Fri från Palmolja
       Från vecka 38 2018 är vi på Carolines Kök helt fria
       från palmolja i våra produkter. Vi värnar om miljön
       och väljer därför att helt ta bort den certifierade
       palmoljan från våra recept och ingredienser.


                                Ny miljövänlig och effektiv förpackning.
                                Sorteras som papper.

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9