Mot det bättre

Bra kött från familjegårdar i Finland

Det röda köttet i vår mat kommer från Snellman familjegårdar i vårt grannland Finland. Där är djurvälfärden god och användningen av antibiotika låg, precis som i Sverige. https://www.snellman.fi/sv

Antibiotika och GMO

Finland är tillsammans med Sverige ett ”låg-antibiotikaland”. Här behandlas inte djur med antibiotika i förebyggande syfte, utan enbart efter veterinärs bedömning och ordination. Vårt kött är GMO-fritt (fritt från genetiskt modifierade organismer), vilket innebär att djuren har fötts upp på foder fritt från detta.

Livsmedelsgas

För ökad hållbarhet och kvalitet använder vi livsmedelsgas i en del av våra produkter. Carolines Kök har en egen kvävegenerator som tillverkar kvävet till den livsmedelsgas vi använder. På så vis minskar vi antalet tunga transporter.

Från Sverige – en märkning som underlättar ditt val

Många av våra råvaror kommer från Sverige. Märkningen ”Från Sverige” är en frivillig ursprungsmärkning av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. För att få tilldela en sammansatt produkt denna märkning skall 75% av råvarorna i produkten ha sitt ursprung i Sverige. Det underlättar för dig att göra dina val. Idag är två av våra premiumpajer märkta, men håll ögonen öppna för snart är det fler.

Endast svensk kyckling i våra portionsrätter

Carolines Kök har svensk fågel i alla portionsrätter. Kycklingen har fötts upp i Sverige under goda levnadsförhållanden. Här finns bra med utrymme, regelbundna mörkerperioder och foder fritt från GMO. Helt enkelt en bättre djurvälfärd som bidrar till ett friskare djurliv.

Endast svenska ägg i Carolines mat

Vi använder endast svenska ägg. Värphönorna har levt under goda levnadsförhållanden och äggen är garanterat fria från salmonella.

MSC-certifiering. Märkningen för hållbart vildfångad fisk

Carolines Kök är MSC-certifierade. Det innebär att vi har blivit granskade och godkända av ProSanitas. All vår fisk är vildfångad och MSC-certifierad.
https://www.msc.org/sv

70% av våra portionstråg är av återvunnen plast

Vi förbrukar stora volymer av förpackningar, vilket tar på naturens resurser. Därför är vi extra stolta över att hela 70% av våra portionstråg tillverkas av återvunnen PET. Sortera dem gärna igen, så vi kan använda dom ännu en gång!