Page 4 - Carolines Kök -- Sortimentsbroschyr v 11
P. 4

VI JOBBAR MED MATHANTVERK!       Carolines Kök – den lilla matfabriken      Kortare ingrediensförteckningar,
       Vi är den lilla matfabriken i Saltsjö-Boo strax utan- färre tillsatser och E-nummer
       för Stockholm. Här har vi lagat modern husmans- Vi har som mål att våra ingrediensförteckningar
       kost sedan 2002. Vi är noga med kvalitet och äkt- skall bli kortare och kortare. Vi vill minska till-
       het och vi jobbar kontinuerligt med förbättringar.  satserna i vår mat och göra våra innehållsdeklara-
                                tioner så enkla och transparenta som möjligt.
       God smak
       Smaken är det viktigaste, det ska smaka lika gott  Mathantverk i vår fabrik
       som hemlagat. Vi fokuserar intensivt och jobbar  Hur man lagar maten är avgörande för hur maten
       kontinuerligt med uppgraderingar och produkt-  ser ut och smakar. Vi lagar mat som hemma men
       utveckling för att vår mat ska smaka ännu bättre.  i större grytor och det ska smaka lika gott som
                                hemlagat.
       Svenska & finska råvaror
       Råvaror från Sverige och Finland betyder oftast  Miljövänliga förpackningar
       bättre råvaror. Bra djurvälfärd, kortare transporter  Vi jobbar kontinuerligt med att ta ett ökat ansvar
       och högre kontroll. Det gillar vi på Carolines Kök  och strävar efter att bli ännu mer miljövänliga.
       men också konsumenten.              Formarna för våra en-portionsrätter tillverkas av
                                80% återvunnen plast.
       Råvaror som är äkta
       Vi använder oss av råvaror som uppfattas som
       äkta, t.ex. grädde och smör. Råvaror som ofta är
       smakbärare och ger en godare slutprodukt.

       Fri från Palmolja
       Vi är helt fria från palmolja i våra produkter. Vi
       värnar om miljön och väljer därför att helt ta bort
       den certifierade palmoljan från våra recept och
       ingredienser.    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9