Page 6 - Carolines Kök -- Sortimentsbroschyr
P. 6

Vi jobbar med mathantverk!

         I vårt kök, i Saltsjö-Boo, lagar våra kockar all mat från  Kortare ingrediensförteckningar,
         grunden med utvalda råvaror av hög kvalitet. Kvali- färre tillsatser och E-nummer
         tet, omtanke och hantverk är viktigt för oss. Vi jobbar  Vi har som mål att våra ingrediensförteckningar skall
         kontinuerligt med att förbättra oss och våra produk- bli kortare och kortare. Vi vill minska till satserna i
         ter för att ge möjlighet till det bättre. Vi är certifierade  vår mat och göra våra innehållsdeklarationer så enkla
         enligt FSSC 22000.
                                och transparenta som möjligt.
         God smak                   Mathantverk i vår fabrik

         Smaken är det viktigaste, det ska smaka lika gott som  Hur man lagar maten är avgörande för hur maten ser
         hemlagat. Vi fokuserar intensivt och jobbar kontinu- ut och smakar. Vi lagar mat som hemma men i större
         erligt med uppgraderingar och produkt utveckling för  grytor och det ska smaka lika gott som hemlagat.
         att vår mat ska smaka ännu bättre.

         Svenska & finska råvaror           Miljövänliga förpackningar
         Råvaror från Sverige och Finland betyder oftast  Formarna för våra nya en-portionsrätter tillverkas
         bättre råvaror. Bra djurvälfärd, kortare transporter  av papper. Formen bidrar till en minskning av plast-
         och högre kontroll. Det gillar vi på Carolines men  mängd med ca 85% jämfört motsvarande tråg helt
         också konsumenten.              i plast.

         Råvaror som är äkta
         Vi använder oss av råvaror som uppfattas som äkta,
         t.ex. grädde och smör. Råvaror som ofta är smakbära-
         re och ger en godare slutprodukt.
         Fri från Palmolja

         Vi är helt fria från palmolja i våra produkter. Vi värnar
         om miljön och väljer därför att helt ta bort den certi-
         fierade palmoljan från våra recept och ingredienser.
    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11