Page 3 - Carolines Kök -- Menybroschyr
P. 3

Lönsamt med


               butikspackade matlådor                  +50%  marginal!


           Egna matlådor stärker butikens position och image på marknaden och ger
          dessutom bra förtjänst. Konsumenten uppfattar butikens egna matlådor som
         närproducerat/närlagat, ger kvalitetsstämpel och som bidrar med bra marginal.
            Butiksmarginalen i färsk-färdigmatshyllan ligger generellt kring 30%.
              Butikens egna matlådor genererar mellan 50-60% marginal.
         Referensbutik 1
         ”Vi säljer ca 500 portioner i
         veckan. Portionerna kostar
         139kr/kg, ca 55kr/st.
         Marginal på ca 50%”
                                            Referensbutik 3
          Referensbutik 2                           ”På en vecka säljer vi
          ”Vi säljer ca 450 portioner i veckan.                drygt 200 lunchlådor
          Portionerna kostar 69kr och vi har en                till portionspriset
          marginal på drygt 56%”                       59kr/st. Marginalen
                                            är på drygt 50%”
                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8