Page 17 - Carolines Kök -- Sortimentsbroschyr
P. 17

Möt upp                  efterfrågan från
                      konsument!


                De höjda matpriserna påverkar till färre köp av luncher från
                restaurang och istället köp från butik. Många konsumenter
                vill dessutom ha en bra kvalitets upplevelse.


                Möt upp denna beteendeförändring med butiks packade mat-
                lådor. Butikens egna matlådor upplevs ha hög kvalitet, ska-
                par känslan av ”närproducerat” och ger starkt mervärde till
                konsument då det generellt är billigare än restauranglunch.
                Dessutom tjänar ni som butik en riktigt god marginal, +50%.
                                                         17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22