För leverantörer

Bästa Samarbetspartner,

Vi ber er vänligen använda elektronisk fakturering. Hantering av elektroniska fakturor är miljövänligt och innebär kostnadsinbesparingar för både avsändare och mottagare. Elektronisk fakturering förbättrar och förenklar även processen kring hanteringen av inköpsfakturor.

Vi önskar att nätfakturor som sänds till oss har ett informationsinnehåll som motsvarar den europeiska standarden EN16931. Mer information om fakturans informationsinnehåll får ni av er egen nätfakturaoperatör.

Vänligen beakta att fakturan ska innehålla giltiga referensuppgifter. Korrekta uppgifter på fakturan säkerställer en kort behandlingstid och betalning i rätt tid. Följande referensuppgifter behöver finnas på fakturan:

  • Beställarens namn eller kontaktperson inom Snellman Sverige
  • Tilläggsinformation som angetts, tex. projektnamn eller -nummer
  • Inköpsordernummer (Ifall ordernummer angetts)

Vi påminner även att minimibetalningstid för fakturor till Snellman-koncernen är 30 dagar netto. Vi ber er vänligen därför att se över betalningstiden vid fakturering, så att den uppfyller villkoren.


Faktureringsadress

MottagareOrg-nrVAT-nrE.fakturaadress
Snellman Sverige AB556629-9763SE5566299763015566299763
Snellman Sverige AB c/o Fodax556629-9763SE5566299763015566299763
Snellman Sverige AB c/o Mush Sverige556629-9763SE5566299763015566299763
Snellman Sverige AB c/o Raw for Paw556629-9763SE5566299763015566299763

Vår operatör är Apix Messaging AB
PEPPOL-ID: 0007:5566299763


Leverantörsportal

Ifall ni ännu inte använder er av nätfakturering, erbjuder vi er möjligheten att skapa en nätfaktura via vår leverantörsportal snellman.fakturamappen.se. Vänligen beakta att användningen av portalen är avgiftsfri.

Observera att PDF-fakturor sända per e-post och pappersfakturor sända till oss per post inte blir behandlade.

Ladda ner manual för leverantörsportalen

Om ni har frågor gällande faktureringen kan ni vända er till purchaseinvoices@snellman.fi. Vid tekniska frågor som angår nätfaktureringen, vänligen kontakta vår nätfaktureringsoperatör Apix Messaging AB på telefon +46 850 280 332 eller via e-post:  servicedesk@apixmessaging.se