Vår visselblåsartjänst

Carolines Kök har nolltolerans mot korruption, mutbrott och andra oegentligheter.

Om Du misstänker att fel begås av våra medarbetare, kunder eller samarbetspartners vill vi gärna att Du berättar detta för oss. En anonym anmälan kan göras i vår centrala visselblåsarfunktion. Anmälan hanteras enligt lagkrav anonymt av en fristående part.

Läs mer här nedan:

Snellmankoncernens anmälningskanal