Mot det bättre

Bra kött från familjegårdar i Finland

Det röda köttet i vår mat kommer från Snellman familjegårdar i Österbotten. Där är djurvälfärden god och användningen av antibiotika låg, precis som i Sverige. https://www.snellman.fi/sv  https://familjensnellman.se/vart-ansvar

Antibiotika och GMO

Finland är tillsammans med Sverige ett ”låg-antibiotikaland”. Här behandlas inte djur med antibiotika i förebyggande syfte, utan enbart efter veterinärs bedömning och ordination. Vårt kött är GMO-fritt (fritt från genetiskt modifierade organismer), vilket innebär att djuren har fötts upp på foder fritt från detta.

Endast svensk kyckling i våra portionsrätter

Carolines Kök har svensk fågel i alla portionsrätter. Kycklingen har fötts upp i Sverige under goda levnadsförhållanden. Här finns bra med utrymme, regelbundna mörkerperioder och foder fritt från GMO. Helt enkelt en bättre djurvälfärd som bidrar till ett friskare djurliv.

Ägg och mejeriråvaror från Sverige

Vi använder endast Svenska ägg. Värphönorna har levt under goda levnadsförhållanden och äggen är garanterat fria från salmonella. Mejeriråvaror som mjölk, grädde och crème fraiche, kommer också från Svenska gårdar.

Hållbarhet och etik

Vi har valt att ta bort palmoljan ur alla våra produkter. Vårt beslut grundar sig i att det i dagsläget, trots RSPO-certifiering, inte finns ett säkert system för att försäkra sig om god hållbarhet och etik. I rapport efter rapport har det visat sig att även de största palmoljeproducerande bolagen har haft stora problem med efterlevnaden av RSPO:s standard vilket gör att palmoljan som levereras inte är så ansvarsfull som den utlovas att vara. Det är också viktigt att minska på den totala efterfrågan på palmolja. Att inte använda palmolja, känner vi är ett viktigt val för framtiden.

Livsmedelsgas

För ökad hållbarhet och kvalitet använder vi livsmedelsgas i en del av våra produkter. Carolines Kök har en egen kvävegenerator som tillverkar kvävet till den livsmedelsgas vi använder. På så vis minskar vi antalet tunga transporter.


100 % fri från Palmolja

Vi har valt att ta bort palmoljan från våra produkter. Att ta bort palmoljan känner vi är ett viktigt val för framtiden.

Hållbara portionsförpackningar

Vi förbrukar stora volymer av förpackningar, vilket tar på naturens resurser. Därför är vi extra stolta över att säga att vi använder oss av en förpackning som är av papper och en förpackning som är av 80% återvunnen PET. Sortera dem gärna, så vi kan använda dom ännu en gång!

MSC-certifiering – märkningen för hållbart vildfångad fisk

Carolines kök är MSC- certifierat. Det innebär att vi har blivit granskade och godkända av Kiwa Sverige AB. Idag är all vår vilt fångade fisk MSC-certifierad. MSC-certifierings nr: MSC-C-55693. https://www.msc.org/sv