Kvalitet- och livsmedelssäkerhetspolicy

Snellman Sverige AB tillverkar redo-att-värma produkter vid sin anläggning Carolines kök i Saltsjö-Boo. Produkterna säljs som egna eller som andras varumärken.

Carolines kök tillverkar säkra och lagenliga maträtter. Välsmakande rätter tillagade med stor omsorg av äkta råvaror.
Arbetet sker alltid transparant och samarbetsvilligt med alla myndigheter.
Vi kommunicerar våra ambitioner både internt och externt.
Regelbunden utbildning säkrar kompetensen hos våra anställda.
Okompromissat ska vi uppfylla intressenternas krav och förväntningar.
Ledning engagerar sig i allt arbete och ser till att resurser finns.
Identifiering och förebyggande av avvikelser, faror och reklamationer i produktionen leder till ökad livsmedelssäkerhet och kvalitet.
Nollvision gällande reklamationer avseende allergener eller metall i produkt.
Engagemang, stolthet och ansvar är viktigt för oss.
Ständiga förbättringsarbeten leder till högre säkerhet och mer kvalitativa produkter.

Saltsjö-Boo 2023-09-08

Genomarbetat av: Ledningsgruppen
Godkänt av: Peter Oord, VD Snellman Sverige AB